การจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า
 
  • วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 น.
  • หากชำระเงินภายในเวลา 18.00 น. ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไปทันที 

เช่น ชำระเงินวันจันทร์ เวลา 09.00 น. ทางเราจะจัดส่งสินค้าในวันอังคาร เวลา 09.00 น.