ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งคุ้ม

ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งคุ้ม 

ซื้อ 2 ชิ้นถูกกว่า 1 ชิ้น

ซื้อ 3 ชิ้นถูกกว่า 2 ชิ้น