ขั้นตอนการสั่งซื้อ

เลือกสินค้าตาม หมวดหมู่สินค้า หรือตราสินค้า

 

หมายเลข 1 ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการ

หมายเลข 2 เลือก "หยิบใส่ตะกร้า"

 

 

หากเลือกสินค้าหยิบใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้ว ด้านบนจะแสดงแถบสีเขียว

สามารถเลือก Shopping cart เพื่อไปที่ตะกร้าสินค้าของคุณ

 

เลือก "ตะกร้าสินค้า" หากต้องการดูสินค้าที่หยิบใส่ตะกร้า

 หมายเลข 1 เลือกเมื่อต้องการลบสินค้าออกจากตะกร้าสินค้า และเลือก “ปรับปรุงตะกร้าสินค้า”

หมายเลข 2 แก้ไขจำนวนสินค้าที่ต้องการ และเลือก “ปรับปรุงตะกร้าสินค้า”

หมายเลข 3 หากต้องการคำนวณค่าจัดส่ง เลือก Country และ กรอก ZipCode เลือก “Estimate Shipping”

หมายเลข 4 เลือก "ฉันเห็นด้วยกับเงื่อนไขบริการอย่างไม่มีเงื่อนไข(read)"

เลือก “Checkout” หากต้องการสั่งซื้อสินค้า

 

หากสะดวกไปรับสินค้าที่หน้าร้าน เลือก "รับสินค้าที่ร้าน" และเลือก “ต่อไป”

 

หรือ หากต้องการให้จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์

หมายเลข 1 เลือกที่อยู่ในการจัดส่งที่ต้องการ และเลือก “ต่อไป”

หมายเลข 2 หากต้องการเพิ่มที่อยู่ในการจัดส่งใหม่ ให้เลือก "New Address" กรอกที่อยู่ในการจัดส่ง และเลือก “ต่อไป”

 

เลือกวิธีการจัดส่ง และเลือก “ต่อไป”

 

 

เลือก “ต่อไป”

 

หากต้องการยืนยันการสั่งซื้อของคุณ เลือก “Confirm”

 

การสั่งซื้อสินค้าของคุณ เรียบร้อยแล้ว

 รายละเอียดการชำระเงินที่นี่